En anderledes skoledag - bevægelse, begejstring og fællesskab!

Skolernes Motionsdag er en fælles tradition - ikke kun for den enkelte klasse eller skole, men for stort set alle skoler i Danmark. I 2014 deltog 94 % af alle landets folke-, fri- og grundskoler i Skolerns Motionsdag. Dagen er en oplagt mulighed for at sætte fokus på, at de positive fælles idrætsoplevelser er vigtige for både elevernes sundhed og trivsel - og at det er oplevelser, der trækker renter langt ind i voksenlivet.

 

Glæd jer allerede nu til fredag den 14. oktober 2016.

Du kan følge med her på siden, hvor der allerede nu ligger inspiration fra de tidligere år, og der vil komme meget mere, når vi nærmer os.